Saturday, 21 October, 2017 / شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
 پیام مدیرعامل
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ، یکی از شرکت های هلدینگ چند رشته ای صنعتی است که در زمینه های سنگ آهن، فولاد، سیمان، نفت و گاز، انرژی، واسطه گری مالی، ساختمان و ... حضوری فعال را در اقتصاد کشور تجربه کرده است. این فعالیت ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ملی و منطقه ای داشته و لذا مدیریت امید و کلیه شرکت های زیر مجموعه تلاش دارند که از ظرفیت های مناطق مختلف برای رشد اقتصادی و رشد اشتغال کشور استفاده نمایند. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و کلیه شرکت های تابعه تلاش دارند که از ظرفیت های مناطق مختلف برای رشد اقتصادی و رشد اشتغال کشور استفاده نمایند. مدیران شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و کلیه شرکت های زیرمجموعه بر این باور هستند که با اتکال به خداوند و تکیه بر تجارب و توانمندی های  موجود می توانند در سطح اقتصاد ملی و در سطح بین المللی مؤثر و ارزش آفرینی نمایند.
 علي عسكري           
 مدير عامل و عضو هيأت مديره