پروژه تجاری- اقامتی امام رضا (ع) مشهد

  • نام پروژه: ساختمان تجاری اقامتی امام رضا (ع) – مشهد
  • مساحت زمین پروژه:1377 متر مربع
  • سطح زیر بنای کل پروژه: 20060 متر مربع
  • تعداد طبقات:22طبقه ( 5 طبقه زیرزمین و 17 طبقه روی زمین)
  • این ساختمان با کاربری تجاری- اقامتی در زمینی به مساحت 1377متر مربع و زیربنایی کل 20060مترمربع شامل 22طبقه ( 5 طبقه زیرزمین و 17 طبقه روی زمین ) واقع در خیابان امام رضا ( ع ) منتهی به بارگاه رضوی است و عملیات ساخت آن در حال اجرا می باشد.

طرح‌ها و پروژه‌ها