Wednesday, 15 July, 2020 / چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹
 استخدام
" نحـوه جذب نیـرو و استخـدام " استخدام:
عبارت است از پذیرفته شدن شخص به خدمت شرکت طبق ضوابط آیین‌نامه های شرکت .
شرایط استخدام:
  • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
  • معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
  • دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی‌های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت‌های شغل موردنظر.
  • دارا بودن برگ‌پایان خدمت (دوره ضرورت) یا معافیت دائم یا موقت برای مردان.
  • نداشتن سابقه محکومیت جزایی و کیفری.
  • داشتن سلامت جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
  • داشتن حداقل 20 سال سن و حداکثر 45 سال در هنگام ورود به استثنای حالت انتقال.
  • عدم اشتهار به فساد.
  • پذیرش در آزمون تخصصی و مصاحبه .
تبصـره: در مشاغل خاص و تخصصی ویژه، شرکت می‌تواند با تأیید مدیرعامل داوطلبان بیش از سن 45 سال را نیز در چارچوب ضوابط و مقررات به‌کارگیری نماید. کلیه کارکنان قبل از اینکه به خدمت شرکت درآیند می‌بایست حداکثر 3 ماه مطابق قانون کار به‌طور آزمایشی انجام وظیفه نماید مگر اینکه مدیرعامل شرکت دوره‌های فوق را ضروری تشخیص ندهد./ مستخدم در مدت خدمت آزمایشی مشمول کلیه مقررات مربوط به کارکنان ثابت می‌باشد. 
محاسبه حقوق و مزایا:
حقوق و دستمزد کارکنان پس از کسب شرایط احراز شغل و قطعی شدن استخدام، طبق آئین نامه مربوطه قابل پرداخت می باشد.
در خصوص سایر موارد بر اساس آئین نامه مربوطه انجام می گردد.