1. خانه
  2. شرکت های وابسته
  3. مدیـریت بیـن الملل همـراه جـاده ریـل

مدیـریت بیـن الملل همـراه جـاده ریـل

درباره شرکت

موضوع فعالیت شرکت بین المللی همراه عبارت است از: 

– سرمایه گذاری و ایجاد اسکله اختصاصی صادرات و واردات مواد معدنی و محصولات فولادی

– توسعه ناوگان ریلی شرکت های تابعه

– تجهیز و توسعه تاسیسات حمل و نقل ریلی , دریایی , بندری و جاده ای

– انجام فعالیت های خدماتی , بازرگانی ,  عمرانی مرتبط با ایجاد اسکله های بندری و سازه های دریایی

– برنامه ریزی , هماهنگی , مدیریت و مشاوره در خصوص کلیه فعالیت های حمل و نقل معدنی و فولادی با مزیت ریلی , دریایی  , جاده ای

– سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکت

درصد مالکیت

درصد مالکیت : ۱۶٫۷%

فهرست