1. خانه
  2. شرکت های وابسته
  3. سیمـان کـردستـان

سیمـان کـردستـان

درباره شرکت

از سال ۱۳۵۲ مطالعاتي به منظور ايجاد يك كارخانه سيمان در سطح استان كردستان آغاز گرديد .

درصد مالکیت

درصد مالکیت : ۳۳٫۵%

فهرست