1. خانه
  2. شرکت های وابسته
  3. تأمین سـرمایـه امـید

تأمین سـرمایـه امـید

درباره شرکت

شرکت تأمین سرمایه امید در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ نزد اداره ثبت شرکت ها در تهران به شماره ۴۱۸۲۲۹ ثبت گردید و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ با شماره ۱۶۰۵۵۶ مجوزفعالیت خود را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ نمود و به عنوان اولین شرکت در میان شرکت های تأمین سرمایه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ در بورس اوراق بهادار عرضه گردید.

درصد مالکیت

درصد مالکیت: ۲۱%

فهرست