1. خانه
  2. شرکت های فرعی
  3. چـاپ و نشـر سپـه

چـاپ و نشـر سپـه

درباره شرکت

شرکت چاپ و نشر سپه با خرید چاپخانه خواندنی های سابق از بنیاد جانبازان و مستضعفان در تاریخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۷۸۴۸۴مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.سرمایه فعلی شرکت ۵٫۳ میلیارد ریال می باشد.

فعالیت اصلی شرکت

  • چاپ و نشر مطبوعات و سایر ارگان ها
  • چاپ و نشر تالیفات مؤلفین ایرانی به زبان فارسی و خارجی و کتاب های مرجع
  • ترجمه و چاپ آثار علمی ،فرهنگی،دانشگاهی و اجتماعی
  • توزیع و پخش و فروش کتب و نشریات
درصد مالکیت

درصد مالکیت : ۷۰%

فهرست