گزارش تصویری بازدید دکتر مدرس از نیروگاه بادی منجیل

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید