شرکت های فرعی و وابسته

ردیف نوع نام شرکت درصد
مالکیت
موضوع فعالیت سایت شرکت
1 فرعی کـویـر تـایـر %67/01 تولید تایر https://kavirtire.ir
2 سـرمـایه گـذاری سپـه %65/46 خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری https://www.sinco.ir
3 مـدیـریت انـرژی امیـد تابان هـور %91/88 مدیریت و سرمایه گذاری در حوزه انرژی با تاکید بر صنعت برق https://energyomid.ir
4 سیمـان هـرمـزگـان %81/21 تولید سیمان و کلینکر http://hormozgancement.com
5 سرمایه گذاری ساختمانی سپه %100 ساخت و ساز واحدهای تجاری، اداری، مسکونی، خدماتی و اقامتی http://sepahcic.com
6 پتـرو امیـد آسیـا %100 مخازن ذخیره‌سازی نفت خام و اجاره دکل حفاری https://www.poa.co.ir
7 سـرمایه گـذاری تـوسعـه گـوهـران امیـد %85/37 خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری http://www.goharanomid.ir
8 تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما %73/37 تولید مخازن تحت فشار مخازن CNG، طبی و صنعتی http://www.namacng.ir
9 بازرگانـی و تولیـدی مـرجان کـار %50/09 تولید انواع تیغه و بلوک سفالی https://www.marjankarco.ir
10 چـاپ و نشـر سپـه %69/99 چاپ و نشر انواع فرم‌های چاپی https://www.sepahprint.ir
11 کمپـرسـور سـازی پادنـا %75 تولید کمپرسور خانگی (یخچال و فریزر) http://www.padenacc.ir
12 کارخانجـات یـزد سفالیـن %96/69 تولید آجر سفال و بلوک سقفی https://www.yazdsofalin.com
13 تـولیـدی سـاگـار و قطعـات نسـوز %72/56 تولید قطعات نسوز سرامیکی https://www.saggarmfg.com
14 توسعـه تجـارت بیـن الملل زرین پرشیـا امیـد %99/99 تجارت https://www.zarinpersia.com
15 سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا %100 گردشگری -
16 لیـزینـگ امیـد- در حال تسویه %69/54 لیزینگ -
ردیف نوع نام شرکت درصد
مالکیت
موضوع فعالیت سایت شرکت
1 وابسته معـدنـی و صنعتـی گل گهـر %38/72 استخراج کانه‌های فلزی و تولید در زنجیره فولاد http://www.geg.ir
2 معـدنـی و صنعتـی چادرملـو %39/01 استخراج کانه‌های فلزی و تولید در زنجیره فولاد https://chadormalu.com
3 سنـگ آهـن گهـر زمیـن %26/26 استخراج کانه‌های فلزی و تولید در زنجیره فولاد https://www.goharzamin.com
4 تأمین سـرمایـه امـید %24/66 خدمات تامین مالی http://omidib.com
5 تأمین سـرمایـه امـین %12/11 خدمات تامین مالی https://www.aminib.com
6 سیمـان سـاوه %15/36 تولید سیمان و کلینکر http://www.savehcement.com
7 سیمـان ایلام %33/36 تولید سیمان و کلینکر https://www.ilamcement.com
8 سیمـان بجنـورد %30/72 تولید سیمان و کلینکر http://www.bojnourdcement.com
9 سیمـان کـردستـان %32/49 تولید سیمان و کلینکر http://www.kordestancement.com
10 کـارگـزاری بـانـک سـپـه %29/96 خدمات مالی کارگزاری https://sepahbroker.ir
11 سیمـان خـاش %12/27 تولید سیمان و کلینکر http://www.khashcement.com
12 مدیـریت بیـن الملل همـراه جـاده ریـل دریا %16/67 احداث و توسعه تاسیسات فنی http://hamrahcompany.com
13 صنـایع داروئــی و شیمیایی و غذایی شهیـد مـدرّس %30/1 محصولات دارویی،شیمیایی و غذایی -
14 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر %10 استخراج کانه‌های فلزی و تولید در زنجیره فولاد https://gisdco.com
15 خدمات مسافرت هوائی و گردشگری گشت مهر پیشه %11/3 خدمات گردشگری https://gashtmp.com
16 فرابورس ایران %4/52 نهاد بازار سرمایه https://www.ifb.ir
17 بورس انرژی ایران %0/94 نهاد بازار سرمایه http://www.irenex.ir
18 بورس کالای ایران %1/56 نهاد بازار سرمایه https://www.ime.co.ir
19 بورس اوراق بهادار تهران %2/5 نهاد بازار سرمایه https://tse.ir
20 آهن و فولاد ارفع %0/69 استخراج کانه‌های فلزی و تولید در زنجیره فولاد http://www.arfasteel.com
21 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه %2/02 سرمایه‌‌‌گذاری https://isignal.ir
22 صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان %0/14 سرمایه‌‌‌گذاری https://ganjinehomidfund.ir
23 صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید %22/42 بازارگردانی https://fund.goharanomid.ir
24 صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان %1/57 سرمایه‌گذاری https://ganjinehomidfund.ir
25 مدیریت توسعه میدان های نفتی امید %30 بهره‌برداری نفت -
26 عمران و مسکن سازان خراسان شمالی %13/18 ساخت و ساز بافت‌های فرسوده https://maskansazanshargh.ir
27 مولد نیروگاهی تابان آسیا 10 تولید برق -
28 صنایع کاغذ غرب - در حال تسویه 30 تولید کاغذ https://tgi.co.ir/kaghazgharb
29 ساماندهی مطالبات معوق %14/98 پیگیری مطالبات معوق بانکی -

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید