گـروه کارخانجـات تولیـد مخـازن گـاز طبیعـی آسیـاناما

آسیاناما به عنوان بزرگترین تولید کننده پریفورم و مخازن گاز طبیعی فشرده در کشورهای منطقه و کشور جمهوری اسلامی ایران با دو دیدگاه انسانی و اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری به مبلغ ۵0 میلیون یورو به منظور ساخت مخازن مذکور بر اساس استاندارد ایزو ۱۱439 نموده است.در این راستا شرکت آسیاناما به منظور دستیابی به بالاترین کیفیت و رقابت با بزرگترین تولیدکنندگان اروپایی اقدام به خرید پیشرفته ترین دستگاه ها از کشور آلمان و نیز بخشی از کشور کره جنوبی نموده است که علاوه بر استاندارد TUV آلمان، بالاترین تکنولوژی را در صنعت CNG دارا می باشد .

درصد مالکیت : 99/9%

شرکت های فرعی