شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)

شرکت احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس با سابقه بیش از یک دهه حضور موثر در صنایع بالادستی فولاد و به پشتوانه تجربه و حضور سهامداران و مدیران ارشد خود در این حوزه، توانسته است سهمی شایسته از مجموعه پروژه ها و قراردادهای جاری را در بخش های پیمانکاری، بهره برداری، مشاوره مهندسی و نظارت به خود اختصاص دهد به نحوی که در حال حاضر همزمان با  حضور در چهار پروژه پیمانکاری (شامل دو طرح گندله سازی، یک طرح فولاد سازی و یک واحد آهن اسفنجی) در بخش مدیریت طرح و نظارت کارگاهی نیز در سه پروژه (شامل دو طرح گندله سازی و یک بریکتسازی) ایفای نقش میکند. شایان ذکر است این شرکت با استراتژی تقویت بنیه اجرایی و عملیاتی جهت توسعه حضور خود، از سال 1395، با همراهی شرکت آسفالت طوس، مشارکت آپکو را در عرصه بهره برداری ایجاد نموده اند که در پی آن و در همین سال، موفق به عقد دو قرارداد بهره برداری کارخانه های فولاد سازی ارفع و فولاد سازی چادرملو نیز گردیده اند.

درصد مالکیت :25%

شرکت های وابسته