گزارش تصویری بازدید دکتر مدرس از شرکت لوله گستر اسفراین

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید