گزارش تصویری بازدید دکتر مدرس از کارخانه شیشه اردکان

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید