شرکت خمیرمایه لرستان

شرکت خمیرمایه لرستان (سهامی خاص) درسال 1360  تأسیس و در 27 مرداد ماه سال مذکور، تحت شماره 293 در اداره ثبت شهرستان بروجرد به ثبت رسید.
شرکت خمیرمایه لرستان پس از 13 سال تعطیلی، مجدد موفق به تولید محصول شد.  پروژه بازسازی این کارخانه از تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1400 آغاز گردید و با وجود مشکلات فراوان ماشین آلات تولید، در تاریخ  06/06/1400 در فاصله ای کمتر از 4 ماه موفق به تولید محصول استاندارد و قابل فروش شد.

درصد مالکیت : 51 %

شرکت های فرعی