شرکت سیمان کردستان

شرکت سیمان کردستان در سال ۱37۵ با ظرفیت اسمی ۲300 تن کلینکر در روز به بهره برداری رسید و درسال ۱3۸۵ با بهره برداری از پروژه افزایش ظرفیت به 3۲00 تن کلینکر در روز رسید و در سال ۱394 با بهره برداری از سیلوی مولتی چمبر و آسیاب غلطکی ظرفیت اسمی تولید سیمان به 6000 تن در روز رسید .این پروژه در منطقه خاورمیانه منحصر به فرد بوده و قابلیت تولید سیمان های سفارشی با درخواست مشتریان محترم را دارد .
شرکت سیمان کردستان در جهت ارتقای کیفیت محصولات و رضایتمندی مشتریان گواهینامه های ISO14001 – IMS – ISO9001۱۸00۱همچنین گواهینامه ۱70۲۵ صلاحیت آزمایشگاه مرجع و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت نموده و تلاش دارد تا با ارتقای کمی و کیفی و تنوع محصولات تولیدی خود مطابق با استانداردهای روز دنیا و اروپا همواره مشتریان خود را که سرمایه های اصلی شرکت می باشند راضی و خشنود نماید
شرکت سیمان کردستان در سال ۱37۵ با ظرفیت اسمی ۲300 تن کلینکر در روز به بهره برداری رسید و درسال ۱3۸۵ با بهره برداری از پروژه افزایش ظرفیت به 3۲00 تن کلینکر در روز رسید و در سال ۱394 با بهره برداری از سیلوی مولتی چمبر و آسیاب غلطکی ظرفیت اسمی تولید سیمان به 6000 تن در روز رسید .این پروژه در منطقه خاورمیانه منحصر به فرد بوده و قابلیت تولید سیمان های سفارشی با درخواست مشتریان محترم را دارد .
شرکت سیمان کردستان در جهت ارتقای کیفیت محصولات و رضایتمندی مشتریان گواهینامه های ISO14001 – IMS – ISO9001۱۸00۱همچنین گواهینامه ۱70۲۵ صلاحیت آزمایشگاه مرجع و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت نموده و تلاش دارد تا با ارتقای کمی و کیفی و تنوع محصولات تولیدی خود مطابق با استانداردهای روز دنیا و اروپا همواره مشتریان خود را که سرمایه های اصلی شرکت می باشند راضی و خشنود نماید.

درصد مالکیت :32/59%

شرکت های وابسته