گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید