مدیران شرکت

مرتضی اثباتی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتر وحید خاشعی
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها و مجامع
دکتر عذرا بیانی
مدیر سرمایه گذاری ساخت و ساز و صنایع وابسته
دکتر محسن صادقی
مدیر امور شرکت های معدنی و فولادی
دکتر محمد هادی بحرالعلوم
مدیر سرمایه گذاری و تأمین مالی
دکتر علیرضا جعفری
مدیر سرمایه گذاری صنایع عمومی
دکتر فرشید مشایخ
مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
دکتر امیر ملکی نژاد
مدیر امور شرکت های بخش انرژی
سید محمدجواد فرهانیان
مدیر امور بودجه و مجامع
کریم جعفرنژاد
مدیر مالی
فاطمه حسنی
مدیر حسابرسی داخلی
سید رضا موسوی
مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی
سیما محسنی
مدیر فناوری اطلاعات
کیارش میرآفتاب زاده
مدیر ریسک
مدیر حقوقی و قراردادها
جواد دلپسند
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید