شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا

موضوع فعالیت شرکت بین المللی همراه عبارت است از : سرمایه گذاری و ایجاد اسکله اختصاصی صادرات و واردات مواد معدنی و محصولات فولادی، توسعه ناوگان ریلی شرکت های تابعه، تجهیز و توسعه تأسیسات حمل و نقل ریلی، دریایی، بندری و جاده ای، انجام فعالیت های خدماتی بازرگانی ، عمرانی مرتبط با ایجاد اسکله های بندری و سازه های دریایی، برنامه ریزی، هماهنگی ، مدیریت و مشاوره در خصوص کلیه فعالیت های حمل و نقل معدنی و فولادی با مزیت ریلی، دریایی و جاده ای و سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکت.

درصد مالکیت :16/67 %

شرکت های وابسته