پروژه بازار خودرو تهران

  • نام پروژه: بازار خودرو – تهران
  • مساحت زمین پروژه: 6000 متر مربع
  • سطح زیر بنای کل پروژه: 50750 متر مربع
  • تعداد طبقات: 9 طبقه ( 7 طبقه زیرزمین و 2 طبقه روی زمین)
  • این ساختمان با کاربری تجاری و پارکینگ در زمینی به مساحت 6000 متر مربع و زیربنایی کل 50750 مترمربع شامل 9 طبقه ( 7 طبقه زیرزمین و 2 طبقه روی زمین ) واقع در خیابان آفریقا جنب ساختمان راه آهن بوده و عملیات ساخت آن در حال اجرا می باشد .

طرح‌ها و پروژه‌ها