پروژه تجاری فرهنگی پردیس شرق

  • نام پروژه: ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق – تهران
  • مساحت زمین پروژه: 8092 متر مربع
  • سطح زیر بنای کل پروژه: حدود 94 متر مربع
  • تعداد طبقات: 14 طبقه ( 8 طبقه زیرزمین ، یک طبقه همکف و 5 طبقه بالای همکف)
  • این ساختمان با کاربری تجاری _ فرهنگی در زمینی به مساحت 8092 متر مربع و زیربنایی کل حدود 94 هزار مترمربع شامل 14 طبقه ( 8 طبقه زیرزمین ، یک طبقه همکف و 5 طبقه بالای همکف ) واقع در خیابان جانبازان شده است و عملیات ساخت آن در حال انجام می باشد .

طرح‌ها و پروژه‌ها