پروژه ساختمان تجاری خدماتی کرمان

  • نام پروژه: ساختمان تجاری خدماتی کرمان
  • مساحت زمین پروژه: 3251 متر مربع
  • سطح زیر بنای کل پروژه: 16484 متر مربع
  • تعداد طبقات: 6 طبقه (1طبقه زیرزمین و 5 طبقه روی زمین)
  • پروژه تجاری-خدماتی کرمان با در اختیار داشتن 2 زمین (متراژ زمین 3251 متر مربع) و با زیربنایی در حدود 16484 متر مربع در 6 طبقه ( 1 طبقه زیرزمین و 5 طبقه روی زمین) در بلوار قرنی کرمان واقع شده است

طرح‌ها و پروژه‌ها