پروژه ساختمان تجاری مسکونی برج های دوقلوی قشم

  • نام پروژه: ساختمان تجاری مسکونی برج های دو قلوی قشم
  • مساحت زمین پروژه: 4823 متر مربع
  • سطح زیر بنای کل پروژه: 44860 متر مربع
  • تعداد طبقات: 24 طبقه (3 طبقه زیرزمین و 21 طبقه روی زمین)
  • پروژه تجاری مسکونی برج های دوقلوی قشم با زمین 4823 مترمربع و با زیربنایی در حدود 44860 متر مربع در 24 طبقه (3 طبقه زیرزمین و 21 طبقه روی زمین) در محله نخل زرین شهر قشم واقع شده است..

طرح‌ها و پروژه‌ها