شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

نام نیروگاه نام پروژه حجم پروژه(مگاوات) حجم سرمایه گذاری تسهیلات پیمانکار توضیحات تاریخ شروع پروژه تاریخ اتمام پروژه درصد پیشرفت فیزیکی
نیروگاه ارومیه تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی 480 485 میلیون دلار 350میلیون دلار شرکت مپنا احداث 3 واحد بخار، هر واحد بخار به ظرفیت 160 مگاوات.در حال حاضر 1واحد 160مگاواتی بخار سنکرون و به مدار بهره برداری رسیده است 1399/7/1 1400/12/29 70درصد
هریس احداث بلوک 500 مگاواتی 500 280میلیون یورو 235میلیون یورو شرکت تانا انرژی با مشارکت آنسالدو ایتالیا واحد گازی به ظرفیت 310 مگاوات سنکرون و به بهره برداری رسیده است و واحد بخار در حال نصب می باشد با ظرفیت 172 مگاوات 1397/1/1 1399/12/29 85درصد
جاسک احداث18 مگاوات دیزل ژنراتور 18 16میلیون یورو تک ایستا- پترو کارکیا دیزل ها به تعداد 10 دستگاه از هند سفارش داده شده و در حال حمل است عملیات ساختمانی در حال اجرا است 1399/1/1 1399/12/29 51درصد
جهرم تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی 480 485میلیون دلار مپنا احداث 3 واحد بخار، هر واحد بخار هر واحد به ظرفیت 160 مگاوات.در حال حاضر 2واحد 160مگاواتی بخار سنکرون و به بهره برداری رسیده است 1396/1/1 1399/12/29 90درصد

طرح‌ها و پروژه‌ها