پروژه های در دست اجرای شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور
ردیف نام پروژه
1 بلوک 2 و 3 سیکل ترکیبی به ظرفیت 500 مگاوات در گل گهر
2 احداث بلوک 500 مگاوات در شهر مشهد
3 احداث بلوک 2 سیکل ترکیبی 500 مگاوات در چادرملو
4 احداث نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی در چادرملو
5 احداث نیروگاه بادی 50 مگاواتی در میل نادر
6 احداث بلوک 500 مگاوات در جاسک

طرح‌ها و پروژه‌ها