پروژه ساختمانی سپه

ردیف نام طرح معرفی زمان آغاز زمان پایان مدت کل (ماه) درصد پیشرفت توضیحات
1 ساختمان تجاری مسکونی ابریشم- لاهیجان این ساختمان با کاربری تجاری- مسکونی در زمینی به مساحت 3,419 مترمربع و زیربنای 25,000 متر مربع، در 13 طبقه (یک طبقه زیرزمین و 12 طبقه روی زمین) در حال احداث است، کاربری¬های پروژه شامل، 57 واحد مسکونی در 8 طبقه با زیربنای 8,590 متر مربع و همچنین 4,097 مترمربع فضای تجاری شامل 47 باب مغازه، شهربازی کودکان، فودکورت، رستوران و 182 واحد پارکینگ می‌باشد آذر 1391 مرداد 1402 132 99% واحدهای مسکونی هر دو پروژه به اتمام رسیده و پروژه مراحل پایانی تکمیل واحدهای تجاری را طی می‌نماید.
2 ساختمان تجاری- اقامتی امام رضا مشهد این ساختمان با کاربری تجاری-اقامتی در زمینی به مساحت 1،377 مترمربع، با زیربنای 20،060 مترمربع، مشتمل بر 22 طبقه (5 طبقه زیرزمین و 17 طبقه روی زمین) در خیابان امام رضا (ع) منتهی به بارگاه رضوی در حال احداث می‌باشد. کاربری های پروژه شامل 29 واحد تجاری در 3 طبقه با زیربنای 1،761 مترمربع و 123 واحد اقامتی در 14 طبقه و با زیربنایی معادل 7،558 مترمربع به همراه یک طبقه فضاهای خدماتی و تعداد 152 واحد پارکینگ در 4 طبقه است. دی 1393 مرداد 1402 108 99%
3 ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق پروژه شامل 29 واحد تجاری در 3 طبقه با زیربنای 1،761 مترمربع و 123 واحد اقامتی در 14 طبقه و با زیربنایی معادل 7،558 مترمربع به همراه یک طبقه فضاهای خدماتی و تعداد 152 واحد پارکینگ در 4 طبقه است. دی 1391 اسفند 1403 144 30.1% تکمیل پروژه توسط شریک سازنده انجام می‌گیرد.
4 تهرانپارس این ساختمان با کاربری تجاری و پارکینگ در زمینی به مساحت 6,000 مترمربع، با زیربنای 50,750 مترمربع، مشتمل بر 9 طبقه (7 طبقه زیرزمین و 2 طبقه روی زمین) در مرحله اجرا قرار دارد. کاربری‌های پروژه شامل 25واحد تجاری با زیربنای 7,733 مترمربع و 1,043 واحد پارکینگ با زیربنای 31033 مترمربع است. تیر 1394 خرداد 1403 108 30.0% _
5 ساختمان تجاری و پارکینگ طبقاتی بازار خودرو تهران (اتومال) این ساختمان با کاربری تجاری– فرهنگی در زمینی به مساحت 8,092 متر مربع و با زیربنای حدود 94 هزارمتر مربع در حال احداث است، ساختمان مذکور دارای 14 طبقه (8 طبقه زیرزمین ، یک طبقه همکف و 5 طبقه بالای همکف) است. مهر 1392 خرداد 1403 19 ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد 55% گروه امید در مزایده خرید ملک مزبور شرکت نموده که پس از اعلام رسمی برنده شدن شرکت در این مزایده، فرآیند اجرایی تکمیل پروژه آغاز می‌گردد.

شرکت های وابسته