شرکت کـارگـزاری بـانـک سـپـه

این شرکت از نخستین روزهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ فعالیت معاملاتی خود را در قالب یکی از ادارات بانک سپه آغاز نمود و در تاریخ 1372/04/24 تحت شماره ۹۸۵۱۳ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و طبق نامه شماره ۲۸۶۲ مورخ 1372/07/26 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران فعالیت خود را از تاریخ 1372/08/01 آغاز نموده است. طبق ماده ۶ اساسنامه، شـرکت از مصادیق نهادهای مالی مذکور در بند ۲۱ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس ماده (۲۸) این قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان است.مرکز اصلی شرکت در شهر تهران است و در حال حاضر دارای ۱4 شعبه فعال ( کرج، قزوین، زنجان، تبریز، رشت، ساری، مشهد، سمنان، شاهرود، یزد، اصفهان، شیراز، بلوار آفریقا تهران، نجات الهی تهران) و بیش از 700 شعبه در بانک سپه و سایر بانک های ادغامی در سطح کشور میباشد. این شرکت که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ نام خود را از کارگزاری بانک سپه به کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان تغییر داده بود، مجدداً در پی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ به کارگزاری بانک سپه تغییر نام داده و بر همین اساس ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردیده است.

درصد مالکیت :29/96 %

شرکت های وابسته