گزارشگری پایداری

  • شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و سایر ذینفعان خود در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت دارد.
  • طی دوره مورد گزارش و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/10/30، از محل مصوبه مجمع به مبلغ 30,000 میلیون ریال، مبلغ 21,000 میلیون ریال (کمک به زلزله زدگان منطقه بندر لنگه به مبلغ 15,000 میلیون ریال، تهیه تجهیزات و لوازم ورزشی به مبلغ 4,000 میلیون ریال، موسسه فقاهت و تمدن اسلامی به مبلغ 1,500 میلیون ریال و آکادمی بسکتبال بانوان پاز تهران به مبلغ 500 میلیون ریال) صرف هزینه‌های مسئولیت اجتماعی گردیده است. شایان توجه است که در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در سنوات اخیر، پرداخت کمک‌های بلاعوض پس از تصویب در مجمع، پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره و با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت می‌گیرد.
    شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با مشارکت در برگزاری همایش‌های تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به تولید، سرمایه گذاری با محوریت بازار سرمایه نقش‌آفرینی داشته و با کمک رسانی در مواقع بحران (زمین لرزه، سیل، طوفان و آتش سوزی)، احداث مدرسه و احداث فضاهای آموزشی و ورزشی و خانه های بهداشت و … در مناطق محروم نقش سازنده ایفا می نمایند.
  • با توجه به ماهیت فعالیت، موارد مرتبط با اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی برای شرکت موضوعیت ندارد.
  • از نظر بعد اقتصادی، بررسی وضعیت سود آوری و ارزش پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت در طول سنوات گذشته حاکی از رشد قابل توجهی بوده است.

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید