گزارشگری پایداری

  • شرکت با پرداخت به موقع مالیات، حق بیمه و عوارض قانونی به مراجع دولتی و سایر ذینفعان خود در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت دارد.
  • شایان توجه است که در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در سنوات اخیر، پرداخت کمک های بلاعوض پس از تصویب در مجمع و پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره و با رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت می گیرد.
    شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با مشارکت در برگزاری همایش‌های تخصصی در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به تولید، سرمایه گذاری با محوریت بازار سرمایه نقش‌آفرینی داشته و با کمک رسانی در مواقع بحران (زمین لرزه، سیل، طوفان و آتش سوزی)، احداث مدرسه و احداث فضاهای آموزشی و ورزشی و خانه های بهداشت و … در مناطق محروم نقش سازنده ایفا می کند. همچنین برنامه های آموزشی در حوزه های مختلف برای کارکنان، تحت پوشش قراردادن بیمه تکمیلی کارکنان به منظور جبران هزینه های بهداشت و درمان و افزایش سطح رفاه کارکنان جزو برنامه های شرکت بوده است.
  • با توجه به ماهیت فعالیت، موارد مرتبط با اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی برای شرکت موضوعیت ندارد.
  • از نظر بعد اقتصادی، بررسی وضعیت سود آوری و ارزش پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت در طول سنوات گذشته حاکی از رشد قابل توجهی می باشد.

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید