گزارش تصویری بازدید دکتر مدرس از کارخانه کویرتایر

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید