گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید از کارخانه یزدسفالین

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید