گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید از نیروگاه بادی منجیل

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید