گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید از معادن شرکت گل گهر

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید