گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید از معادن شرکت گهرزمین

با شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط باشید