شرکت سنگ آهن گهر زمین

تاریخ به روزرسانی: خرداد 1402
ردیف نام طرح معرفی زمان آغاز زمان پایان مدت کل(ماه) درصد پیشرفت
1 احداث دو واحد احیا مستقیم هریک به ظرفیت 1.72 میلیون تن در سال انجام خدمات مهندسی پایه و تفصیلی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی تجهیزا ت دو واحد احیا مستقیم 1401/08/01 1404/07/30 36 4.36
2 احداث کارخانه بازیابی آب و مدیریت باطله خطوط کنسانتره ایجادکارخانه فیلتراسیون و آبگیری باطله مربوط به کارخانجات کنسانتره به ظرفیت 468 تن در ساعت باطله خشک سنگ آهن 1400/07/17 1402/07/16 24 48.4

طرح‌ها و پروژه‌ها