شرکت سنگ آهن گهر زمین

احداث خط اول گندله سازی به ظرفیت 5 میلیون تن در سال
نوع قرارداد EPC
مبلغ قرارداد خارجی 82 میلیون یورو
مبلغ قرارداد داخلی 2 هزار و 60 میلیارد ریال + 8/5 میلیون یورو
تاریخ عقد قرار داد خارجی مهر 1392
تاریخ عقد قرارداد داخلی خرداد 1393
پیشرفت فیزیکی تجمعی حدود 99 درصد
پیش بینی تاریخ افتتاح بهمن ماه 99
پیمانکار بخش خارجی : شرکت اتوتک آلمان
پیمانکار بخش داخلی : شرکت آسفالت طوس

طرح‌ها و پروژه‌ها